63. Czech and Slovak Pharmacological Days

September 11–13, 2013

Olomouc, Czech Republic

Honorary Committee:

Miroslav Mašláň (Rector, Palacky University Olomouc)

Ladislav Mirossay (Rector, Pavel Jozef Safarik University, Kosice)

Milan Kolář (Dean, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc)

Roman Havlík (Director, Faculty Hospital Olomouc)

Pavel Anzenbacher (Chairman of the Scientific Committee)

Scientific Committee:

Pavel Anzenbacher

Michal Dubovický

Soňa Franová

Vladimír Geršl

Peter Ondra

Petr Pávek

Ondřej Slanař

Pavel Suchý

Vilím Šimánek

Jitka Ulrichová

Organizing Committee:

Pavel Anzenbacher

Eva Anzenbacherová

Jitka Hybnerová

Jana Novaková

Jitka Ulrichová

Karel Urbánek

Rostislav Večeřa

Guest Editor Biomedical Papers:

Karel Urbánek

Open full article